Water Cooler (Chłodnica Wody)

water cooler chłodnica wody

Co to jest water cooler?

Water cooler czyli dystrybutor zimnej wody (po polsku chłodnica wody), to urządzenie która chłodzi i dozuje schłodzoną wodę pitną. Wbudowany agregat chłodniczy może służyć również do podgrzewania wody. Korzystanie z dystrybutora wody jest opłacalne, ponieważ pozwala na oszczędności w porównaniu do zakupu wody butelkowej.

 

Water cooler czyli chłodnica wody pochłania ciepło z wody pitnej za pomocą czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy to substancja lub mieszanina substancji, która jest używana do przenoszenia ciepła w urządzeniach chłodniczych, takich jak dystrybutory wody. W chłodnicach wody, czynnik chłodniczy jest skraplany z postaci gazowej do ciekłej, następnie jest pompowany do wymiennika ciepła gdzie pochłania ciepło z wody. Następnie czynnik chłodniczy jest ponownie przekształcany do postaci gazowej. Ten cykl powtarza się w celu utrzymania zimnej wody dystrybutorach wody. 

 

W przypadku dystrybutorów wody, czynnik chłodniczy jest izolowany od wody za pomocą wymiennika ciepła. Dzięki temu nie ma bezpośredniego kontaktu czynnika chłodniczego z wodą pitną, co oznacza, że jest to bezpieczne dla zdrowia. Woda przeznaczona do picia jest oddzielona od czynnika chłodniczego, co zapewnia jej jakość i czystość.

 

Do czego służy kompresor w dystrybutorze wody?

Kompresor jest sercem układu chłodzenia w dystrybutorze wody, jego zadaniem jest sprężanie czynnika chłodniczego, który jest używany do chłodzenia wody. Kompresor jest napędzany silnikiem elektrycznym, który przetwarza energie elektryczną na mechaniczną. Kiedy czynnik chłodniczy jest sprężany przez kompresor, jego temperatura i ciśnienie wzrastają, po czym jest on przesyłany do wymiennika ciepła, gdzie oddaje ciepło do wody. Następnie czynnik chłodniczy jest skierowany do zaworu rozprężającego, gdzie jego ciśnienie i temperatura spadają, powodując odparowanie i schłodzenie wody.

 

chłodnice wody dystrybutor

Ważne zasady funkcjonowania urządzeń chłodzących wodę pitną

Ważne zasady funkcjonowania urządzeń chłodzących wodę pitną to:

  1. Regularne konserwacja i czyszczenie urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i zwiększyć jego trwałość.
  2. Regularne wymiana filtrów, aby zapewnić czystość i jakość wody pitnej.
  3. Regularne sprawdzanie poziomu wody i uzupełnianie jej, jeśli jest potrzebne.
  4. Dbanie o odpowiednią temperaturę wody, aby zapewnić jej odpowiednią jakość i komfort użytkowania.
  5. Zabezpieczenie przed dostępem dzieci i osób niepowołanych, aby zapewnić bezpieczeństwo.
  6. Regularne sprawdzanie stanu układu chłodzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i uniknąć awarii.
  7. Regularne sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej, aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć awarii.
  8. Regularne sprawdzanie jakości wody i dostosowanie filtrów do jakości wody pitnej na danym terenie.
filtry wody water cooler

Czy water cooler używa filtrów?

Filtry wody w urządzeniach typu water cooler są bardzo ważne, ponieważ pozwalają na usunięcie różnego rodzaju zanieczyszczeń z wody, takich jak chlor, rdza, bakterie, wirusy, metale ciężkie, a także związki chemiczne i substancje organiczne. Filtry te pozwalają na uzyskanie czystej i smacznej wody, która jest bezpieczna do picia.

W przypadku dystrybutorów wody butelkowych filtry wymieniane są przez serwisantów regularnie, lub kiedy woda zaczyna smakować inaczej niż zwykle lub zmienia zapach.

W dystrybutorach zasilanych z wodociągu filtry powinny być odpowiednio dobrane. W trakcie użytkowania muszą być regularnie wymieniane lub odpowiednio konserwowane, aby zapewnić ciągłą jakość wody pitnej.