Czy woda z dystrybutora jest zdrowa?

Przepisy prawa zabraniają producentom używania sformułowania „woda jest zdrowa”. To czy woda z dystrybutora jest zdrowa zależy bowiem od wielu czynników, takich jak stan zdrowia osoby, skład wody czy jej jakość. 

Ogólnie picie wody o dobrej jakości i dostosowanym składzie wpływa korzystnie na zdrowie. Korzyści ze spożywania takiej wody to lepsze trawienie, większe nawilżenie skóry, czy lepsze przyswajanie składników odżywczych. 

 

czy woda z dystrybutora jest zdrowa
Czy picie wody z plastikowych butelek jest zdrowe​

Czy picie wody z plastikowych butelek jest zdrowe?

Woda z butelki plastikowej jest bezpieczna do picia, o ile jest przechowywana i przetwarzana zgodnie z zaleceniami producenta. Niektóre butelki plastikowe mogą uwalniać szkodliwe substancje do wody, jeśli są narażone na działanie wysokiej temperatury lub światła słonecznego.  Eksperci twierdzą, że woda z butelki plastikowej jest nie tylko bezpieczna, ale także czystsza niż woda z kranu, ponieważ jest poddawana rygorystycznym testom i filtracji przed sprzedażą.

 

Woda źródlana jest cennym źródłem zdrowia i dobrego samopoczucia. Aby zachować jej jakość, ważne jest przestrzeganie odpowiednich warunków przechowywania. Naukowo udowodniono, że woda źródlana może być przechowywana w opakowaniach jednostkowych przez okres do 6 miesięcy, po otwarciu powinno się ją spożyć w ciągu 48 godzin. Dzięki takim zabiegom, konsumenci mogą cieszyć się wysokiej jakości wodą źródlaną, pełną składników mineralnych i odżywczych, bez obaw o jej zepsucie.

 

Woda butelkowana, zarówno źródlana, jak i mineralna, jest bezpieczna do picia, pod warunkiem, że jest prawidłowo przechowywana i przetworzona. Jednak, niektóre składniki chemiczne mogą przedostawać się z plastiku do wody, jeśli butelka jest nieprawidłowo przechowywana lub jest stara. Dlatego ważne jest, aby kupować wodę z legalnie działających źródeł i przechowywać ją w odpowiedni sposób.

 

Kiedy woda źródlana jest zepsuta?

Woda źródlana jest uważana za zepsutą, gdy zawiera nieprawidłowe stężenie bakterii, wirusów, chemikaliów lub pierwiastków. Woda źródlana może również stać się zepsuta w wyniku zanieczyszczenia środowiska, takiego jak przemysłowa lub rolnicza działalność, lub nieprawidłowego przechowywania lub transportu. Aby uniknąć zepsutej wody źródlanej, konsumenci powinni kupować wodę z certyfikowanych źródeł i przestrzegać terminów przydatności do spożycia.

 

kiedy woda źródlana jest zepsuta
Ile może stać woda źródlana

Ile może stać woda źródlana?

Warunki przechowywania wody źródlanej w opakowaniach jednostkowych mogą mieć wpływ na jej jakość. Woda ta powinna być przechowywana w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Okres przydatności do spożycia wody źródlanej w opakowaniach jednostkowych jest zwykle 6 miesięcy od daty produkcji. Konsumenci powinni również pamiętać, że przed użyciem woda powinna być dokładnie wstrząśnięta, aby uwolnić gazy, które mogłyby wpłynąć na jej smak i zapach.

 

Czy woda źródlana szkodzi?

Woda źródlana to woda podziemna, która jest zazwyczaj dobrze chroniona przed zanieczyszczeniem zewnętrznym przez ciągłą warstwę gleby. 

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, wody na ujęciu powinny być badane mikrobiologicznie, aby wykluczyć obecność pasożytów i drobnoustrojów chorobotwórczych, bakterii z grupy coli, Escherichia coli, paciorkowców kałowych, spor clostridiów redukujących siarczyny oraz Pseudomonas aeruginosa.

Ryzyko występowania zanieczyszczeń pochodzenia kałowego oraz organizmów pasożytniczych w wodzie podziemnej jest bardzo małe ze względu na warunki hydrogeologiczne.

 

Czy woda źródlana szkodzi

Skąd pochodzi woda źródlana Eden?

Woda źródlana Eden pochodzi z czystych źródeł w Polsce, takich jak Grodzisk Wielkopolski i Częstoniew. Woda dostarczana do chłodziarek wody pitnej i dystrybutorów jest regularnie badana w laboratoriach przy rozlewniach i spełnia najwyższe normy jakości. Woda z źródła Grodzisk Wielkopolski pochodzi z głębokości ponad 135 metrów i zawiera naturalnie zbilansowany zestaw składników mineralnych. Woda z źródła Częstoniew jest średnio zmineralizowana i odpowiednia do codziennego spożycia. Obie wody mają wysoką jakość dzięki naturalnym filtrom geologicznym.

 

Jak producenci dbają o bezpieczeństwo wody źródlanej?

Producentów wody źródlanej obowiązują surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa wody i są regularnie kontrolowani przez rządowe agencje. Dzięki tym działaniom, konsumenci mogą być pewni, że woda, którą kupujemy jest bezpieczna do picia i użytku. Niektóre z tych procesów obejmują filtrację i dezynfekcję wody przed jej butelkowaniem oraz regularne badania jakości wody, aby upewnić się, że spełnia ona wymagania sanitarne. 

 

Jak przechowywać wodę źródlaną?

Konsumenci powinni wiedzieć, że przechowywanie wody źródlanej w opakowaniach jednostkowych może prowadzić do różnych zagrożeń dla jakości wody, takich jak:

  • Mikroorganizmy: nieprawidłowe przechowywanie wody w opakowaniach jednostkowych może prowadzić do rozwoju mikroorganizmów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

  • Zanieczyszczenie chemiczne: woda źródlana może być skażona przez różne chemikalia, takie jak plastyfikatory, ftalany i bisfenol A, które mogą być przenoszone do wody przez opakowanie jednostkowe.

  • Utlenianie: długotrwałe przechowywanie wody źródlanej w opakowaniach jednostkowych może prowadzić do utleniania wody, co może zmieniać jej smak i zapach.

Aby uniknąć tych zagrożeń, konsumenci powinni przestrzegać następujących wskazówek:

  • Kupuj tylko wodę źródlaną z legalnie działających źródeł, które są regularnie badane przez odpowiednie organy
  • Przechowywaj wodę źródlaną w czystych i chłodnych miejscach, z dala od źródeł ciepła i światła
  • Nie kupuj wody źródlanej, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub wygląda na nieczyste
  • Sprawdzaj datę ważności na etykiecie przed zakupem
  • Pijaj wodę świeżą, nie przeterminioną
  • Unikaj przegrzewania wody w plastikowych butelkach, ponieważ może to prowadzić do uwalniania szkodliwych związków z plastiku do wody